Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und dem Verlag Moritz Diesterweg. Frankfurt am Main
  • Verlag Moritz Diesterweg

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und dem Verlag Moritz Diesterweg. Frankfurt am Mainin: Schriftwechsel A - D vom 08.09.1953 bis 31.12.1953
 • Date1953
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions21 x 15 cm (Blattmaß), 30 x 21 cm (Blattmaß)
 • Amount2 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-106-A17,276-277
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel A - D 1953
 • 8.9.1953 - 31.12.1953