Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Roman Norbert Ketterer, Stuttgarter Kunstkabinett
  • Roman Norbert Ketterer (1911 - 2002)

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Roman Norbert Ketterer, Stuttgarter Kunstkabinettin: Schriftwechsel K - M 1954
 • Date1954
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions15 x 21 cm (Blattmaß), 30 x 21 cm (Blattmaß), 21 x 15 cm (Blattmaß), 10,5 x 15 cm (Blattmaß)
 • Amount53 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-115-A26,66-122
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel K - M 1954
 • 1954