Results:  1

Books and Buisness Books in the Documentary Estate of Ferdinand Möller
 • Repro: Berlinische Galerie
  • Galerie Ferdinand Möller

 • TitleBooks and Buisness Books in the Documentary Estate of Ferdinand Möller
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • Amount37 Bücher
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-B
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  36

Adress- und Notizbuch (privat)
 • Papier, handgeschrieben
 • 14,2 x 11,5 x 0,5 (HxBxT aussen)
Jahrbuch 1955
 • 24.8.1955 - 1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 16,5 x 13 x 1,5 cm (Objektmaß)
Portobuch 1953 - 1956
 • 1.1953 - 4.1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 29,5 x 14 x 1 cm (Objektmaß)
Cassabuch 1952 - 1956
 • 1.1952 - 6.1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 31 x 18 x 2 cm (Objektmaß)
Warenausgangsbuch 1951 - 1956
 • 1952 - 1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 20,5 x 14,5 x 0,5 cm (Objektmaß)
Journal 1951 - 1960
 • 1951 - 1960
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 34 x 43 x 1 cm (Objektmaß)
Eintrittsgelder 1951 - 1956
 • 1951 - 1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 29,5 x 13,5 x 0,8 cm (Objektmaß)
Ablagemappe - Grundbuch 1951 - 1956
 • 11.1951 - 6.1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 32 x 40 x 0,8 cm (Objektmaß)
Wareneingangsbuch 1951 - 1956
 • 1951 - 1956
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 22,5 x 14,5 x 0,5 cm (Objektmaß)
Journal 1951 - 1955
 • 1951 - 1955
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 34 x 43 x 1 cm (Objektmaß)
Kassenbuch November / Dezember 1951
 • 11.1951 - 12.1951
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 20,5 x 14,5 x 0,5 cm (Objektmaß)
Kundenbuch 1950 - 1952
 • 1950 - 1952
 • Papier, gedruckt, handgeschrieben
 • 30,5 x 22 x 1 cm (Objektmaß)