Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Becker, Frankfurter Kunstkabinett. Frankfurt am Main
  • n.n. Becker

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Becker, Frankfurter Kunstkabinett. Frankfurt am Mainin: Schriftwechsel A - G 1951
 • Date1951
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions15 x 21 cm (Blattmaß), 10,5 x 15 cm (Blattmaß), 13,5 x 9 cm (Blattmaß)
 • Amount3 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-95-A6,78-80
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel A - G 1951
 • 1951