Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. H. Köhn, Direktor des Folkwang Museums. Essen
  • Museum Folkwang, Essen

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. H. Köhn, Direktor des Folkwang Museums. Essenin: Schriftwechsel H - L 1951
 • Date1951
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions21 x 15 cm (Blattmaß), 10,5 x 15 cm (Blattmaß), 30 x 21 cm (Blattmaß), 15 x 21 cm (Blattmaß)
 • Amount43 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-96-A7,331-374
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel H - L 1951
 • 1951