Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Heinrich Appel, Direktor des Leopold-Hoesch-Museums. Düren
  • Heinrich Appel (1903 - 1978)

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Heinrich Appel, Direktor des Leopold-Hoesch-Museums. Dürenin: Schriftwechsel A - E 1952
 • Date1952
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions30 x 21 cm (Blattmaß), 15 x 21 cm (Blattmaß), 10,5 x 15 cm (Blattmaß), 21 x 15 cm (Blattmaß)
 • Amount21 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-99-A10,29-46
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel A - E 1952
 • 1952