Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Behrens, Direktor der Kunstabteilung des Landesmuseums Hannover
  • n.n. Behrens

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Behrens, Direktor der Kunstabteilung des Landesmuseums Hannoverin: Schriftwechsel A - E 1952
 • Date1952
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions15 x 21 cm (Blattmaß), 30 x 21 cm (Blattmaß)
 • Amount2 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-99-A10,76-77
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel A - E 1952
 • 1952