Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Prof. Dr. Max Huggler, Direktor des Kunstmuseums Bern.
  • Max Huggler (1903 - 1994)

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Prof. Dr. Max Huggler, Direktor des Kunstmuseums Bern.in: Schriftwechsel Auslandsmappe 1952
 • Date1952
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions30 x 21 cm (Blattmaß), 21 x 15 cm (Blattmaß)
 • Amount2 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-105-A16,126-127
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel Ausland 1952
 • 1952