Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Gert Adriani, Direktor der Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf
    • Gert Dr. Adriani (1908 - 1989)

  • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Dr. Gert Adriani, Direktor der Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorfin: Schriftwechsel A - E 1955
  • Date1955
  • CategoryArchivalien-Konvolut
  • ClassificationBrief
  • MaterialPapier, maschinengeschrieben
  • Dimensions30 x 21 cm (Blattmaß), 21 x 15 cm (Blattmaß), 15 x 9,5 cm (Blattmaß)
  • Amount12 Blatt
  • FondsNachlass Ferdinand Möller
  • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möller-120-A31,249-260
  • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
  • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel A - E 1955
  • 1955