Results:  1

Geschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Alfred H. Barr Jr., Direktor des Museum of Modern Art. New York (USA)
  • Alfred H. Barr (1902 - 1981)

 • TitleGeschäftliche Korrespondenz zwischen der Galerie Ferdinand Möller und Alfred H. Barr Jr., Direktor des Museum of Modern Art. New York (USA)in: Schriftwechsel Ausland A - N 1955
 • Date1955
 • CategoryArchivalien-Konvolut
 • ClassificationBrief
 • MaterialPapier, maschinengeschrieben
 • Dimensions30 x 21 cm (Blattmaß)
 • Amount9 Blatt
 • FondsNachlass Ferdinand Möller
 • Inventory NumberBG-KA-N/F.Möler-125-A36,318-326
 • CreditlineSchenkung Ferdinand-Möller-Stiftung, Berlin, 2013
 • On DisplayNo
Related Objects

Results:  1

Schriftwechsel Ausland A - N 1955
 • 1955